Odstoupení od kupní smlouvy:

 1. Připravte si číslo objednávky nebo nákupního dokladu.

 2. Kontaktujte nás na e-mailové adrese reklamace@gruso.cz nebo info@gruso.cz.

 3. Do předmětu zprávy napište: Odstoupení od kupní smlouvy.

 4. Pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě, zašlete nám e-mailem vyplněný formulář.

 5. O dalším postupu Vás budeme informovat e-mailem.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy:

 • Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

 • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/ o poskytnutí těchto služeb (*)

 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 • Číslo účtu

 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 • Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.